Thông tin liên hệ

Mỹ phẩm Gluta White muốn nghe từ bạn về dịch vụ khách hàng, hàng hóa, trang web hoặc bất kỳ chủ đề nào bạn muốn chia sẻ với Gluta White. Ý kiến và đề xuất của bạn sẽ được đánh giá cao. Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới đây.

88 Bành Văn Trân, phường 7, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

0903-261-770 / 0961-957-087

kemglutawhite@gmail.com

Thứ 2 → Thứ 7 | 8:30-17:00